นักศึกษา น้องมินตราอมควยให้พี่เทพ

น้องมินตราอมควยให้พี่เทพน้ำจะพุ่งเข้า แต่ด้วยภาวะถดถอยทางการเงิน ทำให้เธอบากหน้ากลับมาทำงานที่เดิมอีกครั้ง แต่หัวหน้ามีเงื่อนไขกดดันเธอให้จำยอม